Prevodové skrine

Zaoberáme sa opravami všetkých typov a značiek prevodových skríň osobných, úžitkových i nákladných vozidiel vrátane autobusov, pričom sme vybavení potrebným špeciálnym náradím a modernou diagnostikou. Naši zamestnanci majú v odbore dlhodobú prax a sú preškolení v oblasti opráv prevodových skríň.
Spolupracujeme so zahraničnými i domácimi dodávateľmi náhradných dielov popredných svetových značiek. V prípade problému s prevodovou skriňou sme pripravení vám profesionálne pomôcť. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa opráv prevodových skríň, tak nás neváhajte kontaktovať.

Vykonávame bežné opravy, celkové opravy a renovácie súčasťou prevodových skríň:

  • Bežná oprava prevodovej skrine odstraňuje chyby niektorého dielu prevodovej skrine, ktorý nemôže vôbec alebo môže len z časti plniť svoju funkciu.
  • Celkovú opravou prevodovej skrine sa obnovujú jej pôvodné technické vlastnosti. Spočíva vo výmene všetkých chybných súčastí, ktoré nemôžu vôbec alebo môžu len z časti plniť svoju funkciu, alebo opotrebovaných súčastí, u ktorých došlo k zmene povrchu, objemu, priemeru, tvaru a pod. A tým aj zhoršenie ich funkčných vlastností v dôsledku prevádzky vozidla, za nové alebo opravené (renovované) súčasti.
  • Renovácie súčiastok prevodovej skrine znamená vrátiť im ich geometrický tvar, rozmery, funkčné vlastnosti i životnosť v rozsahu medzných úchyliek.