Celkové a generálne opravy a prestavby vozidiel

Naša spoločnosť vykonáva celkové a generálne opravy a prestavby vozidiel, ich modernizáciu a rôzne úpravy podľa želania zákazníkov. Pri celkovej a generálnej oprave vozidla alebo jeho prestavbe je vozidlo rozložené na skupiny a ďalej sa pracuje na jeho jednotlivých častiach. Opis činností na hlavných skupinách je nižšie popísaný.

Kabína

Kabína je rozložená na holý skelet. Všetky koróziou poškodené časti skeletu sú vymenené. Z dôvodu zamedzenia oxidácie kovu a jeho neskoršie zvýšenej náchylnosti ku korózii sú pri výmene dielov kabíny používané elektrické zváračky s ochrannou atmosférou CO2 a ručné bodovačky. V prípade požiadavky na dodanie nového skeletu je dodávaný nový skelet kabíny s kataforéznou povrchovou úpravou, ktorá zaisťuje ich vyššiu odolnosť voči korózii. Pri všetkých skeletoch kabín je spodná časť skeletu ošetrená antikoróznymi prostriedkami. Povrchové lakovanie kabín je vykonávané trojvrstvovými akrylátovými farbami. Štandardne do kabín zhotovujeme nové čalúnenie. Dodávame nové podlahové koberce a strop kabíny. Elektrická inštalácia kabíny je vždy kompletne rozobraná, preskúšaná a chybné diely sú nahradené novými, vrátane káblových zväzkov. Zhotovujeme nový rozvod vzduchu s novými, prípadne opravenými vzduchovými prístrojmi. Oprava kabíny zahŕňa opravu podstavcov sedačiek, stĺpikov riadenia a radiaceho mechanizmu, ktorý je súčasťou kabíny. Pri oprave kabíny dodávame okrem iného tieto nové diely: stierače, čelné sklo, gumu čelného skla, zámky dverí, spojkový valček, plastové diely (masku chladiča, blatníky, bočné spojlery a pod.), ventily kúrenia, … atď.

Podvozok

Podvozok tvorí základ každej celkovej opravy a je kompletne rozložený na jednotlivé diely a následne zložený. Po rozložení podvozku sú všetky oceľové diely otryskané až na čistý kov. Na všetkých dieloch je následne vykonaný riadny nález a ich oprava. Nadmerne opotrebované diely sú vymenené za opravené, poprípade za nové. Spoje hlavného rámu a konzol príslušenstva sú zatmelené pružnými tmely proti vniknutiu vody a vzniku korózie. Lakovanie podvozku je vykonávané polyuretánovými farbami v širokej škále RAL odtieňov. Všetko príslušenstvo podvozku je lakované samostatne a až po nalakovaní je montované na podvozok, čím je dosiahnuté rovnakého vzhľadu ako u novo vyrobeného podvozku. Po nalakovaní podvozku je vykonaná montáž novej elektrickej inštalácie a nového rozvodu vzduchovej sústavy. Prevodová skriňa, prídavná prevodová skriňa a nápravy sú kompletne rozložené, všetky chybné a nadmerne opotrebované diely sú vymenené. Nápravy sú dodávané vždy s novým brzdovým obložením. Nové sú i všetky prevádzkové kvapaliny.

Motory

Motor je rozložený na jednotlivé diely a súčasti, na ktorých je vykonaný riadny nález opraviteľnosti, tj. vizuálnu kontrolu, diagnostiku chýb a premeranie rozmerov k zisteniu, či je možné tieto diely navrátiť späť do výrobných alebo opravárenských tolerancií predpísaných výrobcom vozidla i motora. Opraviteľné diely sa renovujú a neopraviteľné sa zamieňajú za nové. Motor je následne zložený a jeho parametre sú preskúšané na motorovej brzde podľa charakteristiky motora vydanej výrobcom. Súčasťou každého celkovo opraveného motora je záručný a servisný zošit, ktorý vymedzuje dĺžku a obsah záruky po celkovej (generálnej) oprave a ďalej uvádza predpísané servisné úkony po prejdení určitých kilometrov. Všetky prevádzkové náplne a filtre vozidlá sú dodávané nové.

V rámci generálnej opravy vozidla je možné na želanie zákazníka dodať novú korbu pre prepravu sypkých hmôt.